Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Muzeum čokolády a marcipánu o.p.s. IČ 280 99 770 se sídlem Kotnovská 138/13, 390 01 Tábor. Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 171 (dále jen: „prodávající“ nebo „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou: Muzeum čokolády a marcipánu o.p.s.

  adresa: Kotnovská 138, 390 01 Tábor

  e-mail:recepce@cokomuzeum.cz

  telefon: 381 211 784

  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: recepce@cokomuzeum.cz

   

  II.

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

   1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • adresu/sídlo
   • telefon
   1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

   III.

   Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

    1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
    • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
    • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

     

    1. Účelem zpracování osobních údajů je
    • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
    • plnění právních povinností vůči státu,
    • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
    1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

    IV.

    Doba uchovávání údajů

    1. Správce uchovává osobní údaje
    • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
    1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

      V.

      Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

      1. Příjemci osobních údajů jsou osoby.
      • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
      • zajišťující služby provozování e-shopu (upgates) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
      1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

        

       VI.

       Zpracovatelé osobních údajů

       1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
       • Poskytovatelem e-shopu cz Evici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika, IČ: 28598661, DIČ: CZ 28598661, Spisová značka: C 33912, Krajský soud v Ostravě
       • PPL CZ s.r.o., společnost se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značku C 105858, IČ: 25194798
       • Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
       • Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 7565
       • IPEXO s.r.o., společnost se sídlem na adrese Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 183102, rejstříkový soud v Praze
       • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

        

       VI.

       Vaše práva

        1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
        • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
        • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
        • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
        • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
        • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

        2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud. 

        VII.

        Podmínky zabezpečení osobních údajů

        1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
        2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
        3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

         

        VIII.

        Závěrečná ustanovení

        1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
        2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

         

        Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020

        Čokolády na míru

        Naši čokolatiéři jsou připraveni vyrobit čokolády na míru, dle Vašich přání.

        Svět čokolády

        Od roku 2012 pro Vás přímo v budově Muzea čokolády a marcipánu vyrábíme v rámci provozované chráněné dílny ty nejlepší ručně dělané pralinky. Dbáme na kvalitu surovin i zpracování. Každá vámi jedna vybraná pralinka, čokoláda nebo lízátko prošla rukama našich nejlepších čokolatiérů. Přesvědčte se sami v našem e-shopu a nebo za námi rovnou přijeďte!

        Fína Čokoláda

        Ahoj, jsem Fína. Fína čokoláda. Můj svět je svět čokolády a mým domovem je Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře. Přes den jsem čokoládová figurka a v noci chráním muzeum od temných sil a nástrah.

        O mém životě se napsala nejen kniha, ale natočilo se i CD a hlavní písničku zpívá Lucka Vondráčková.

        Díky Fíně Čokoládě se naše muzeum stalo ještě víc pohádkové.